Forskningsudgivelse

Evaluering af aftalt boligforbedring

Rapporten belyser, hvordan ordningen om såkaldt 'aftalt boligforbedring' har fungeret i de første tre år af den nye lov om byfornyelse. Desuden fremsættes forslag til forbedringer.

I 1998 blev den tidligere Lov om privat byfornyelse lagt ind i en ny byfornyelseslov. Der blev gennemført nogle ændringer i denne støtteordning, som herefter blev kaldt aftalt boligforbedring. Ordningen giver støtte til lettere renoveringer i andelsboligforeninger og private udlejningsejendomme, hvor ejere og lejere har forhandlet sig frem til en renovering af ejendommen. I denne rapport belyses, hvordan ordningen har fungeret i de første tre år af den nye lov og nogle forslag til forbedringer fremsættes.

Rapporten er tredje del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse.

De tre andre rapporter er:

Bestil eller download publikationen 'Evaluering af aftalt boligforbedring' (2002)

Sammenfatningen indgår i: 'Evaluering af lov om byfornyelse. Hovedrapport'

Forskere

Jacob Norvig Larsen

Birgitte Mazanti, Kasper Vidbæk Jensen

Sidst opdateret 15. marts 2006