Artikel i fagblad

Den nye byfornyelseslov - fra bolig- til byområdefornyelse

Med den nye byfornyelseslov ændres boligpolitikken fra i praksis at være rettet mod boligfornyelse til i meget højere grad at være byfornyelse i ordets egentlige forstand.

Den nye byfornyelseslov betyder en drastisk ændring af den måde - og af det omfang - hvorpå staten støtter bygningsfornyelse, mens mulighederne for fornyelse af byområder udvides. Med loven er byfornyelsespolitikken ændret fra i praksis at være rettet mod boligfornyelse til i meget højere grad at være byfornyelse i ordets egentlige forstand. Men det er usikkert om loven vil kunne bruges til at løse de væsentligste fysiske problemer i boligmadsen, og lejerne er sat ud på et sidespor.

Læs artiklen, der har været bragt i 'Byplan 2004'

Sidst opdateret 16. marts 2006