Forskningsudgivelse

Byfornyelsens aktivitets-, medborger- og kulturhuse

En kortlægning af økonomi og forvaltning af typiske modeller for aktivitetshuse.

I rapporten kortlægges og præsenteres typiske modeller for aktivitetshuse, der gennem tiden er anvendt, med hensyn til økonomi og forvaltning. Der svares på, hvordan kommunen involverer lokale foreninger og netværk, hvordan driften organiseres, og hvordan den finansieres? Benyttes der rent kommunale løsninger med nær tilknytning til forvaltningen, eller samarbejdes der også med private parter, eventuelt i et partnerskab?

Rapporten henvender sig til de, der interesserer sig for aktivitets-, medborger- og kulturhuse, uanset om det er som bruger, ansat, leder, beslutningstager, embedsmand eller bevilgende fond eller myndighed.

Se eller download rapporten: 'Byfornyelsens aktivitets-, medborger- og kulturhuse. Organisation, drift og økonomi' (01.2013)

Se pressemeddelelsen:'Byfornyelsens medborgerhuse lever og har det godt' (24.01.2013)

Sidst opdateret 21. september 2015