Forskningsudgivelse

Byfornyelse i mindre bysamfund

Syv eksempler på vellykkede landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatsen.

Afvandring fra landet til byerne betyder ofte, at mange små bysamfund står tilbage med forladte huse og lukkede skoler, butikker og virksomheder. Byen bliver mindre attraktiv at bo i, så endnu flere flytter.

Men det er ikke alle steder, det går så galt. Selv om situationen er en stor udfordring for kommunerne, så er det lykkedes for nogle at vende den negative udvikling i mindre bysamfund, så der foregår en vis fremgang og udvikling. Udviklingen er mange gange sket ved hjælp af byfornyelsespenge, der er kommet både fra den offentlige kasse og fra private investorer.

I rapporten fremlægges syv af de vellykkede eksempler på landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatsen.

Se eller download rapporten: 'Byfornyelse i mindre bysamfund' (2008)

Se pressemeddelelsen: 'Byfornyelsen gavner små bysamfund' (05.09. 2008)

Artikel i Forsk26: Byfornyelse gavner udviklingen i små bysamfund (11.2009)

Forskere

Jesper Ole Jensen, Thorkild Ærø

Jan K. Staunstrup

Sidst opdateret 06. juni 2012