Forskningsudgivelse

Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer

Erfaringer fra helhedorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus.

Søndervangskvarteret i Århus har man i perioden 2001 til 2005 gennemført et projekt med helhedsorienteret byfornyelse med støtte fra Staten og Århus Kommune. Projektet er ganske særligt, fordi en stor del af indsatsen har rettet sig mod sociale tiltag, særlig beskæftigelse, frem for alene mod fysiske tiltag. Rapporten er en fremstilling af resultaterne fra projektet.

Se eller download rapporten: Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer. Erfaringer fra helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus (2008).

Sidst opdateret 17. december 2008