Forskningsudgivelse

Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder

Rapporten handler om den erhvervsstrukturelle udvikling, der har fundet sted i tre byfornyede områder i København, Odense og Århus. Der ses på hvilke nye byerhverv, der er kommet til, og hvilke der er forsvundet.

Første del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse

Der er kommet mere fokus på den betydning, de nære omgivelser og hele bykvarteret har på beboernes leveforhold, ligesom man er blevet opmærksom på, at nogle byerhverv kan bibringe kvaliteter til et bykvarter.
Rapporten handler om den erhvervsstrukturelle udvikling, der har fundet sted i tre byfornyede områder i København, Odense og Århus. Der ses på hvilke nye byerhverv, der er kommet til, og hvilke der er forsvundet.
De tre byfornyelsesområder viser forskellige strukturelle udviklingstræk både sammenlignet med hele landet, med de byregioner de er en del af og i forhold til hinanden.
Rapport er den første at tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse.

Bestil eller download publikationen 'Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder' (2001)

Pressemeddelelse: 'Byfornyelse er både for beboere og erhverv' (20.02.2002)

Artikel i FORSK05:'Byfornyelse spiller sammen med trendy byerhverv' (12.2001)

Forskere

Kresten Storgaard

Dan Ove Pedersen, Stine Jensen

Sidst opdateret 06. juni 2012