Forskningsudgivelse

Udflyttede erhverv

Erfaringer fra virksomheder, der har måttet flytte som følge af byfornyelsen i kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København og på Frederiksbjerg i Århus.

Tredje del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse

Rapporten kortlægger erfaringer fra virksomheder, der har måttet flytte som følge af byfornyelsen. Undersøgelsen er rettet mod seks virksomheder, der lå i kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København og på Frederiksbjerg i Århus. Hvad er deres erfaringer med byfornyelsen, omlokaliseringen og den videre udvikling? Hvad var årsagen til deres omlokalisering, hvor er de flyttet hen, og hvordan er det videre gået dem? Kan man bruge byfornyelsen til at gøre omlokaliseringen lettere og til at styrke virksomhederne i deres fremtidige virke på den nye lokalitet?
Rapporten er den tredje af tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse.

Bestil eller download publikationen 'Udflyttede erhverv' (2001)

Pressemeddelelse: 'Byfornyelse er både for beboere og erhverv' (20.02.2002)

Artikel i FORSK05: 'Byfornyelse spiller sammen med trendy byerhverv' (12.2001)

Forskere

Kresten Storgaard

Anne Kristina Skovdal

Sidst opdateret 09. januar 2013