Forskningsudgivelse

Nye byerhvervs betydning for byers udvikling

En beskrivelse af de såkaldte nye byerhverv, hvilke typer der er tale om, hvad der kendetegner dem, og hvilke kvaliteter og eventuelle gener, de bidrager med.

Anden del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse

Erhverv spiller en vigtig rolle i byens udvikling. Ikke kun i form af arbejdspladser og leverandør af varer og tjenester, men også som en vigtig del af byens rum og liv. I denne rapport beskrives de såkaldte nye byerhverv, hvilke typer der er tale om, hvad der kendetegner dem, og hvilke kvaliteter og eventuelle gener, de bidrager med. Desuden diskuteres, hvad der kan gøres for at støtte en bestemt erhvervsudvikling gennem byfornyelse og offentlige initiativer.
Analysen bygger på erfaringer fra tre områder: Kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København, dele af Frederiksbjerg i Århus og området omkring Brandts Klædefabrik i Odense. Alle tre områder er karakteriseret ved, at der har foregået en ret omfattende byfornyelse, og at der er sket en vis udskiftning i de typer af erhverv, der er i områderne.
Rapporten er den anden af tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse.

Bestil eller download publikationen 'Nye byerhvervs betydning for byers udvikling' (2001)

Pressemeddelelse: 'Byfornyelse er både for beboere og erhverv' (20.02.2002)

Artikel i FORSK05: 'Byfornyelse spiller sammen med trendy byerhverv' (12.2001)

Forskere

Kresten Storgaard

Anne Kristina Skovdal, Stine Jensen

Sidst opdateret 06. juni 2012