Forskningsudgivelse

Erhvervsudvikling, byfornyelse og bypolitik

Seks byfornyede områder er analyseret med henblik på type af område og byfornyelsestype, organisering af borgerinddragelse, private investeringer og økonomisk spin-off, ændringer i erhvervenes tilstedeværelse, beskæftigelseseffekter, økologisk indhold samt betydningen af arkitektur og udseende.

Forprojekt

Byfornyelsen undergår vigtige ændringer i disse år. Særlig den måde, hvorpå erhverv indgår i byfornyelsen, er under forandring. Der er opstået en øget opmærksomhed på, at levevilkår og boforhold i et område i høj grad er afhængig af en lang række forhold, der knytter sig til hele bykvarteret, og som byfornyelsen har indflydelse på. Erhverv er i denne sammenhng vigtige, fordi de kan have stor betydning for kvarterets positive udviklingsforløb, såvel som for negative. Erhvervsspørgsmål behandles derfor mere strategisk, som et led i en byomdannelse. Seks byfornyede områder er analyseret med henblik på type af område og byfornyelsestype, organisering af borgerinddragelse, private investeringer og økonomisk spin-off, ændringer i erhvervenes tilstedeværelse, beskæftigelseseffekter, økologisk indhold samt betydningen af arkitektur og udseende.

Download publikationen 'Erhvervsudvikling, byfornyelse og bypolitik' (2001)

Pressemeddelelse: 'Byfornyelse er både for beboere og erhverv' (20.02.2002)

Artikel i FORSK05: 'Byfornyelse spiller sammen med trendy byerhverv' (12.2001)

Forskere

Kresten Storgaard

Anne Kristina Skovdal

Sidst opdateret 23. juni 2016