Byerhverv

Byfornyelsen har et klart boligsocialt sigte og den skal forbedre leveforholdene også i de kvarterer, hvor erhverv og boliger har ligget for tæt sammen.
Forskningsudgivelse

Udflyttede erhverv

Erfaringer fra virksomheder, der har måttet flytte som følge af byfornyelsen i kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København og på Frederiksbjerg i Århus.

Forskningsudgivelse

Nye byerhvervs betydning for byers udvikling

En beskrivelse af de såkaldte nye byerhverv, hvilke typer der er tale om, hvad der kendetegner dem, og hvilke kvaliteter og eventuelle gener, de bidrager med.

Forskningsudgivelse

Udvikling i erhvervsstrukturen i byfornyelsesområder

Rapporten handler om den erhvervsstrukturelle udvikling, der har fundet sted i tre byfornyede områder i København, Odense og Århus. Der ses på hvilke nye byerhverv, der er kommet til, og hvilke der er forsvundet.

Forskningsudgivelse

Erhvervsprojekter i kvarterløft

En analyse af indsatsen for at fremme beskæftigelsen i tre kvarterløftområder i København, Femkanten, Holmbladsgade og Kongens Enghave, viser, at beboernes erhvervsfrekvens i kvarterløftområderne er steget mellem en halv og tre gange mere end for København som helhed.

Forskningsudgivelse

Erhvervsudvikling, byfornyelse og bypolitik

Seks byfornyede områder er analyseret med henblik på type af område og byfornyelsestype, organisering af borgerinddragelse, private investeringer og økonomisk spin-off, ændringer i erhvervenes tilstedeværelse, beskæftigelseseffekter, økologisk indhold samt betydningen af arkitektur og udseende.