Sådan indrettes huset funktionelt

Ny anvisning giver funktionelle eksempler på indretning af parcel- og rækkehuse med fokus på fleksibilitet, tilgængelighed, lyd og brandsikkerhed

Ny anvisning giver funktionelle eksempler på indretning af parcel- og rækkehuse med fokus på fleksibilitet, tilgængelighed, lyd og brandsikkerhed   

Parcel- og rækkehuse, med fællesbetegnelsen småhuse, udgør 20-25 % af nybyggeriet opgjort i antal kvadratmeter. Der er derfor et stort behov for vejledning og eksempler på, hvordan disse hustyper kan udformes. Forside SBi-anvisning 253  

For at gøre det enklere at bygge småhuse, så de er funktionelle og fremtidssikrede, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København udgivet en ny anvisning om indretning af denne type boliger.    

Fleksibilitet er vigtig
Anvisningen med titlen SBi-anvisning 253, Småhuse – indretning og funktion, har fokus på de helt grundlæggende forhold ved indretning af småhuse med tilhørende nære omgivelser.

”Indretning og valg af materialer i boligen handler ofte om tidens aktuelle smag og stil, men for at boligen fungerer i hele sin levetid, er der en række helt basale forhold, som bør være på plads”, siger Ernst Jan de Place Hansen fra SBi, der er blandt rækken af fageksperter fra SBi, der har bidraget til anvisningen. 

Fleksibilitet er et af de vigtige elementer med hensyn til rumfordelingen, fordi det har stor værdi at kunne tilpasse boligen i forhold til ændringer i familielivet, for eksempel børnenes skiftende behov med alderen. Det stiller krav til en række byggetekniske forhold som placering af installationer og indvendige vægge.

Anvisningens løsninger er knyttet til kravene i bygningsreglementet, hvor række- og parcelhuse betegnes henholdsvis sammenbyggede og fritliggende enfamiliehuse. Detailkrav til disse hustyper er få, hvorfor mange af anvisningens anbefalinger er rettet mod opfyldelse af reglementets generelle funktionskrav.    

Tilgængelighed er fremtidssikring
Tilgængelighed er et af de emner, som prioriteres i anvisningen, selv om bygningsreglementets krav til tilgængelighed for især parcelhuse er begrænsede sammenlignet med kravene til andre bygningstyper.

”De færreste parcelhuse opføres, så de tager højde for personer med handicap eller behov for hjælp, men det er en fremtidssikring at bygge med tilgængelige løsninger, fordi levealderen stiger, og vi bor længere tid i eget hus. Derfor kan alle med fordel indrette sig med for eksempel ekstra rummelige badeværelser, trapper man sikkert og bekvemt kan komme op og ned ad, og døre, der gør det let at komme rundt i huset og ud i haven”, forklarer tilgængelighedsrådgiver og medforfatter Lone Sigbrand fra SBi. 

Mange glemmer akustikken
Et andet område, hvor bygningsreglementets krav er begrænsede for parcel- og rækkehuse, er de indvendige akustiske forhold.

”Ofte glemmer man at tage hensyn til de akustiske forhold, når man indretter sig med store, åbne køkken-alrum. Og mange oplever efterfølgende, at rummet runger, og ikke kan bruges, som det var meningen. Det er dyrt og besværligt at rette op på, men kan løses, hvis der tages hensyn til akustikken, når man vælger materialer til vægge, gulve og lofter”, siger seniorforsker Birgit Rasmussen, der har været forfatter på anvisningens afsnit om lydforhold.

Anvisningens byggetekniske afsnit omhandler de indvendige konstruktioner, hvor der, ud over lydisolering og akustik, også er fokus på brandbeskyttelse. Det gælder særligt væggene mellem boliger i rækkehuse, men også de indvendige vægge og etagedæk internt i boligen behandles.

SBi-anvisning 253 afløser på en række områder den tidligere SBi-anvisning 189 om småhuse og kan bestilles via www.anvisninger.dk.

Kursus om småhuse
SBi afholder kurser om indretning og funktion af småhuse 10. februar i Odense. Yderligere information om dette og andre kommende SBi-kurser kan findes på www.sbi.dk/kurser.

Faktaboks
Andre nyere SBi-anvisninger om småhuse omfatter:
SBi-anvisning 254, Småhuse – styrke og stabilitet
SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger 
SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger.

Sidst opdateret 26. november 2015