Anvisning 189

Småhuse (inkl. tillæg)

Anvisning om dimensionering og udførelse af almindelige småhuse med ind til to etager i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement for småhuse (1998). Anvisningen behandler varmeisolering, fugtisolering, lydisolering, brand, vådrum, indeklima samt styrke og stabilitet.

Anvisning om dimensionering og udførelse af almindelige småhuse med ind til to etager i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement for småhuse (1998). Anvisningen behandler varmeisolering, fugtisolering, lydisolering, brand, vådrum, indeklima samt styrke og stabilitet. Der gives eksempler på konstruktioner, der opfylder Bygningsreglementets krav. Anvisningen er udarbejdet til brug for byggeriets projekterende og udførende parter samt for landets bygningsmyndigheder.

SBi-anvisning 189 er delvist erstattet af SBi-anvisning 253 Småhuse - indretning og funktion (2015).

Sidst opdateret 25. september 2015