Forskningsudgivelse

Synliggørelse af svigt i byggeriet

Rapportens mål er at udvikle en metode der kan synliggøre udviklingen i omfanget af svigt i byggeriet

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ønsket at undersøge mulighederne for at kunne følge udviklingen i omfanget af fejl og mangler i dansk byggeri. Projektet indgår i styrelsens handlingsplan mod svigt i byggeriet iværksat i 2005.

Undersøgelsen har resulteret i et indeks for svigt, kaldet Dansk Svigtindeks, baseret på data fra eksisterende statistikker fra Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Byggeriets Evalu-erings Center (BEC), Byggeriets Ankenævn samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og DanskeArk.

Download publikationen 'Synliggørelse af svigt i byggeriet' (2007)

Notat om Synliggørelse af svigt i byggeriet – opdatering af indeks for 2006 i pdf

Sidst opdateret 17. november 2015