Forskningsudgivelse

Fiberarmerede, cementbaserede kompositmaterialers levetid

I denne SBI-rapport gennemgås en række forhold af betydning for fiberarmerede, cementbundne kompositmaterialers levetid, og der vises resultater fra en række langtidsforsøg gennemført hos SBI.

I denne SBI-rapport gennemgås en række forhold af betydning for fiberarmerede, cementbundne kompositmaterialers levetid, og der vises resultater fra en række langtidsforsøg gennemført hos SBI.  Endelig gennemgås den væsentligste inden- og udenlandske litteratur på området, og der afsluttes med en gennemgang af de prøvningsmetoder, som i dag anvendes i ind- og udland til bedømmelse af kompositmaterialers ydeevne og levetid.

Bestil publikationen 'Fiberarmerede, cementbaserede kompositmaterialers levetid' (1993)

Forskere

Erik Stoklund Larsen

Sidst opdateret 16. august 2007