Forskningsudgivelse

Klimasimulatorer

I By og Bygs to klimasimulatorer kan byggematerialer og byggekomponenter i klimaskærme udsættes for en accelereret ældning.

I By og Bygs to klimasimulatorer kan byggematerialer og byggekomponenter i klimaskærme udsættes for en accelereret ældning.
De to klimasimulatorers opbygning er beskrevet i denne By og Byg Dokumentation. Der er angivet hvilke påvirkninger der kan vælges. Påvirkningerne og baggrunden for valg af dem er beskrevet.
Endelig omtales, udfra erfaringer med ældningsforsøg, den revision af standarden for påvirkninger, der er gennemført og som skal implementeres.

Forskere

Hans Kaaris

Sidst opdateret 24. juni 2016