Byggeteknisk dokumentation i Danmark 2008-2010

Byggerier vedrørende fritliggende enfamiliehuse og række/kædehuse m.m. har siden 1. januar 2009 været fritaget for teknisk byggesagsbehandling. I rapporten undersøges, om dette har haft betydning for omfanget og kravopfyldelsen af den byggetekniske dokumentation.

Byggerier vedrørende fritliggende enfamiliehuse og række/kædehuse m.m. har siden 1. januar 2009 været fritaget for teknisk byggesagsbehandling. For at undersøge, om det har haft betydning for omfanget og kravopfyldelsen af den byggetekniske dokumentation er dokumentationen gennemgået for 100 byggerier af begrænset kompleksitet henholdsvis fra før og efter at ændringen blev indført; i alt 200 byggerier. Byggerierne er udtrukket tilfældigt blandt samtlige nybyggerier af enfamiliehuse og række/kædehuse fra 2008 og 2010.

Undersøgelsen har omfattet dokumentation af tilgængelighed og indretning, de statiske forhold, fugt, brandforhold, ventilation, tæthed mod jord, det akustiske indeklima, energirammen samt afløbsinstallationer.

Undersøgelsen viser at såvel omfanget som kravopfyldelsen af den byggetekniske dokumentation er steget signifikant fra 2008 til 2010. En indikation på dette er, at der blandt de undersøgte byggerier er langt flere byggerier med typehusfirmaer i 2010 end i 2008. En opdeling af byggerierne på land- og bykommuner viser, at stigningen i omfang og kravopfyldelse er sket i bykommuner, men ikke i landkommuner.

En gennemgang af to gange 25 nybyggerier vedrørende etageboliger og kontorbyggeri m.m. viser, at omfang og kravopfyldelse ikke er ændret signifikant fra 2008 til 2010.

Se rapporten: Byggeteknisk dokumentation i Danmark 2008-2010. (02.2013)

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen

Niels-Jørgen Aagaard

Sidst opdateret 10. marts 2016