Kvalitet

Den internationale forskning i byggematerialers levetider har ført til udvikling og anvendelse af strukturerede metoder til at vurdere de forhold, der har betydning for et byggeris levetid.
Forskningsudgivelse

Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi

Formålet med rapporten er at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed.

Forskningsudgivelse

Byggeteknisk dokumentation i Danmark 2008-2010

Byggerier vedrørende fritliggende enfamiliehuse og række/kædehuse m.m. har siden 1. januar 2009 været fritaget for teknisk byggesagsbehandling. I rapporten undersøges, om dette har haft betydning for omfanget og kravopfyldelsen af den byggetekniske dokumentation.

Forskningsudgivelse

Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen

I rapporten er vurderet levetider for velholdte bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikringer for boliger. Vurderingen er uvildig og gennemført på et overordnet og fagligt grundlag.

Forskningsudgivelse

Synliggørelse af svigt i byggeriet

Rapportens mål er at udvikle en metode der kan synliggøre udviklingen i omfanget af svigt i byggeriet

Forskningsudgivelse

Klimasimulatorer

I By og Bygs to klimasimulatorer kan byggematerialer og byggekomponenter i klimaskærme udsættes for en accelereret ældning.

Forskningsudgivelse

Service life prediction and cementitious composites

En Ph.D.-afhandling på engelsk der behandler emnet levetidsbestemmelse af cementbaserede kompositmaterialer.

Forskningsudgivelse

Service life prediction and fibre reinforced cementitious composites

En Ph.D.-afhandling på engelsk der behandler emnet levetidsbestemmelse af fiberarmerede cementbaserede kompositmaterialer.

Forskningsudgivelse

Fiberarmerede, cementbaserede kompositmaterialers levetid

I denne SBI-rapport gennemgås en række forhold af betydning for fiberarmerede, cementbundne kompositmaterialers levetid, og der vises resultater fra en række langtidsforsøg gennemført hos SBI.

Forskningsudgivelse

Byggematerialers frostbestandighed

I denne ph.d.-afhandling vises, at begrebet kritisk vandmætningsgrad er velegnet til at udtrykke frostfastheden af porøse byggematerialer. Der præsenteres en beregningsmodel til bestemmelse af kritiske vandmætningsgrader baseret på revnemekanik og fasegeometri af to-fase materialer, herunder porøse materialer.