Trækonstruktioner

Trækstyrken i træets fiberretning er det fejlfri træs bedste styrke.
Anvisning 210

Trækonstruktioner - Beregning

Denne anvisning behandler materialer til trækonstruktioner og beregning af sædvanlige elementer og konstruktioner.

Forskningsudgivelse

Merværdi af dansk træ

Den gældende norm for trækonstruktioner giver mulighed for at anvende træ i styrkeklassen K14 til bærende konstruktioner. Tidligere udgaver af normen har krævet at konstruktionstræ skulle være af styrkeklassen K18 eller højere.

Forskningsudgivelse

Fugtforhold i træbeklædninger

De to træarter lærk og tuja har gennem laboratorieundersøgelse vist sig at være velegnet til facadebeklædning. Uden kemisk imprægnering og med de rigtige konstruktive forhold kan de to træarter modstå fugt og har dermed et holdbarhedsniveau, der gør det muligt at bruge dem som facadebeklædning.

Forskningsudgivelse

Vindlast på spær under opførelse

Hvordan skal den midlertidige afstivning af træspær dimensioneres, så afstivningen er tilstrækkelig over for vindlast under opførelse af bygningen?

Anvisning 194

Trækonstruktioner - Forbindelser (inkl. tillæg)

Denne anvisning behandler beregning og udførelse af forbindelser i trækonstruktioner.

Forskningsudgivelse

Dowel-type fastener connections in timber structures subjected to short-term loading

This report presents an integrated model for design of framed timber structures with dowel-type fastener connections.

Forskningsudgivelse

Forsøg med excentrisk belastede sømforbindelser

Denne rapport beskriver forsøg med plane stål-mod-træ sømforbindelser udsat for excentrisk virkende korttidslaster.