SBi-anvisning 223 tilpasset praksis og BR15

SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner, er udkommet i 2. udgave. Anvisningen har på en række punkter gennemgået en større revision siden 1. udgaven fra 2009.

Forside anv223-2 udgSBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner, er udkommet i 2. udgave. Anvisningen har gennemgået en større revision på baggrund af erfaringer fra praksis med 1. udgaven fra 2009.

Der er blandt andet indført en ny dokumentationsklasse, og anvendelsen af FEM-modeller er mere detaljeret beskrevet.

Andre ændringer omfatter den bygværksprojekterendes opgaver, tredjepartskontrol og kontrol af beregninger fra afsnitsprojekterende, herunder leverandørberegninger.
 
Derudover er SBi-anvisning 223 opdateret i forhold til Bygningsreglement 2015.
Læs mere om 2. udg. af SBi-anvisning 223 på www.anvisninger.dk/223.

Bestil 2. udg. af SBi-anvisning 223 som bog.   

Læs pressemeddelelse: SBi-anvisning om statisk dokumentation tilpasset praksis og BR15 (marts 2016).

Forskere

Thomas Cornelius

Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen

Sidst opdateret 14. marts 2016