Sådan kan du vurdere styrken af ældre murværk

Ved ombygning af eksisterende ejendomme, hvor forholdene for de bærende Ældre murværks styrkeegenskaberkonstruktioner ændres væsentligt, skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt. Nutidens konstruktionsstandarder er dog rettet mod nybyggeri og kan ikke direkte anvendes ved indgreb i eksisterende bygninger, som for eksempel ældre boligejendomme med bærende vægge af murværk, der udgør en stor del af den danske bygningsmasse.

’I ældre huse med vægge af massivt murværk er det ofte relativt enkelt at lave ændringer og tilpasse bygningen til nutidens behov. Det er imidlertid ikke altid enkelt at vurdere statikken, og en sikkerhedsvurdering må blandt andet bygge på viden om styrkeegenskaberne - det er her anvisningen kan gøre nytte’, siger forskningschef Niels-Jørgen Aagaard fra SBi om baggrunden for udgivelsen af den nye SBi-anvisning 248, Ældre murværks styrkeegenskaber.

Læs pressemeddelelse: 'Sådan kan styrken af ældre murværk vurderes' (11. marts 2015).

Forskere

Erik Steen Pedersen

Klavs Feilberg Hansen, Poul D. Christiansen, John Dalsgaard Sørensen

Sidst opdateret 10. marts 2015