Murværk

Man kalder det balanceret murværk, når mursten og mørtelfuge er afpasset efter hinandens styrker og egenskaber. Når det forhold er i orden, sker der kun brud i mørtelfugen og ikke i stenen.
Forskningsudgivelse

Balanceret murværk

I SBi's laboratorium er der foretaget 90 forsøg med 15 sten-mørtelkombinationer, der har været udsat for vridnings- og forskydningsbelastning, for at finde det rette forhold mellem mursten og mørtelfuge, så der ikke sker brud i stenen.

Forskningsudgivelse

Murværk opmuret med vådmørtler

Undersøgelse af styrkeegenskaberne for murværk opmuret med vådmørtler og en simpel metode til at bestemme murværks styrkemæssige egenskaber ud fra vridningsforsøg.

Anvisning 211

Korroderede trådbindere i murværk

Denne anvisning forklarer hvordan man undersøger sikkerheden for mure med trådbindere, og hvad der skal til for at bringe sikkerheden i orden.

Notat

Kontrol af skalmure og hule mure forbundet med metalbindere

Søndag d. 23. marts 2003 væltede en skalmur på en lagerbygning fra 1937 ned over legepladsen til børnehaven Sundby Asyl. Nedstyrtningen fandt sted i stille vejr.

Forskningsudgivelse

Dilatationsfuger i ydervægge af tegl

Det teoretiske grundlag for beregning af klimabetingede bevægelser i ydervægge med formur af tegl og bagmur af beton eller tegl.

Forskningsudgivelse

Bending and shear tests with masonry

Dokumentation for en testserie vedrørende murværks fleksibilitet.

Forskningsudgivelse

Murværk

Rapporten gennemgår de styrke- og stivhedsmæssige egenskaber såvel for delmaterialerne mursten, blokke og mørtel som for konstruktionsmaterialet murværk.

Forskningsudgivelse

Laterally loaded masonry

Denne afhandling beskriver resultaterne af en eksperimentel undersøgelse af mørtelfuger og murværk samt en metode til beregning af styrke og deformation af tværbelastet murværk.

Anvisning 156

Skalmure ved udvendig efterisolering

Anvisningen giver en detaljeret beskrivelse af arbejdsmetoder ved skalmuring af fleretages bygninger og gennemgår de mange byggetekniske forhold der skal samordnes, når ældre eller nyere bygninger ønskes beklædt med skalmure.

Anvisning 157

Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure

Anvisningen er et hjælpemiddel for projekterende, udførende og kontrollerende parter ved dimensionering, montering og vurdering af trådbindere.