Anvisning 234

Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse

Denne SBi-anvisning behandler projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold af vandinstallationer.

Denne SBi-anvisning behandler de generelle forhold ved vandinstallationer, herunder projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold. Desuden redegør anvisningen for de generelle forhold vedrørende isolering, forebyggelse af skader og støjgener samt måling af vandforbrug. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg.

Bestil SBi-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse (2011) eller som samlet sæt med de to øvrige anvisninger om vandinstallationer

SBi-anvisning 234 kan læses med abonnement på anvisninger.dk.

SBi-anvisninger om vandinstallationer som sæt

Abonnement på anvisninger.dk

Forskere

Erik Brandt

Sidst opdateret 22. august 2012