Anvisning 234-236

Vandinstallationer

SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer består af i alt tre anvisninger - SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse, SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg.

SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer består af i alt tre anvisninger. SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse beskriver, hvordan man tilrettelægger nye vandinstallationer og vedligeholder eksisterende vandinstallationer, så de fungerer tilfredsstillende for forbrugerne og i overensstemmelse med bygningsreglementet.  Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg. Sidstnævnte anvisning gør rede for valg og anvendelse af installationsdele og beskriver etablering og vedligeholdelse af en række almindelige anlæg.

Anvisningerne er udarbejdet af seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, ingeniør Leon Buhl, Teknologisk Institut og akademiingeniør Carsten Monrad, FORCE Technology.

Bestil anvisningerne som sæt

Artikel i Forsk32: Gode vandinstallationer giver mindre vandspild (11.2011)

Abonnement på Anvisninger.dk

Forskere

Erik Brandt

Sidst opdateret 21. september 2015