Vejledning

Regulering og indregulering af større varmeanlæg

Rapporten beskriver, hvorledes man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokalregulering og tidsstyring, når der skal udføres energibesparende foranstaltninger i et større vandvarmeanlæg.

Denne rapport er udarbejdet som en del af Energiministeriets program for udbygning af dansk energiforskning og -udvikling. Rapporten beskriver, hvorledes man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokalregulering og tidsstyring, når der skal udføres energibesparende foranstaltninger i et større vandvarmeanlæg. Desuden behandles bl.a. indreguleringsniveauer, indregulering af primæranlæg og metoder til dimensionering af radiatortermostater.

Bestil publikationen 'Regulering og indregulering af større varmeanlæg' (1983)

Forskere

Kaj Ovesen, Jørgen Christiansen, Finn Schmidt-Jørgensen, Jørgen S.R. Nielsen

Sidst opdateret 08. marts 2006