Forskningsudgivelse

Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandsinstallationer

Varmt vand har ikke altid en tilfredsstillende kvalitet, hvilket i en del tilfælde tilskrives bakterievækst i varmtvandssystemer. Rapporten beskriver de problemer, der er knyttet til varmt vand og deres relation til bakterievækst.

Varmt vand har ikke altid en tilfredsstillende kvalitet, hvilket i en del tilfælde tilskrives bakterievækst i varmtvandssystemer. Rapporten beskriver de problemer, der er knyttet til varmt vand og deres relation til bakterievækst. På baggrund af en undersøgelse i et større varmtvandssystem beskrives bakteriernes vækstforhold i varmtvandsbeholder og ledningsnet. Der blev udviklet prøvetagningsudstyr, som gjorde det muligt at undersøge bakterievækst på overfladerne i varmtvandssystemet og i vandfasen. Resultaterne af disse forsøg er beskrevet i tre artikler på engelsk i rapportens appendiks.

Bestil publikationen 'Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandsinstallationer' (1998)
Pressemeddelelse: 'Bakterier i varmt vand' (10.08.1998)

Forskere

Lene Karen Bagh

Sidst opdateret 08. marts 2006