Anvisning 227

Korrosion i vvs-installationer

Denne SBi-anvisning handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kosrbare skader i byggeriet.

SBi-anvisning 227 handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kostbare skader i byggeriet.

Anvisningen giver en generel indføring i mekanismerne bag korrosion i vvs-installationer og kvalitetssikring af brugsvandet. Efterfølgende gennemgås korrosionsforhold og forholdsregler mod korrosion for forskellige installationstyper: Brugsvands- og afløbsinstallationer, anlæg til behandlet vand, centralvarmeanlæg, dampanlæg, fjernvarme- og fyringsanlæg samt solvarmeanlæg og kølesystemer. Også korrosionsforholdene udvendigt på rør i bygninger gennemgås med særligt fokus på rørinstallationer i svømmehaller.

Der er ved gennemgangen lagt vægt på, hvordan anlæggene kan udføres, så korrosion kan undgås eller reduceres mest muligt.

Anvisningen er ajourført i overensstemmelse med DS 432:2009 og DS 439:2009 og er rettet mod byggeriets projekterende og rådgivende parter, vvs-installatører samt studerende.

SBi-anvisning 227 på anvisninger.dk

Bestil SBi-anvisning 227: Korrosion i vvs-installationer (2009)

Artikel i Forsk27: Nye typer korrosionsskader i vvs-installationer (03.2010)

Læs pressemeddelelse: 'Nye typer korrosionsskader i vvs-installationer' (11.01.2009).

Forskere

Erik Brandt

Asbjørn Andersen, Leon Buhl, Frank Fontenay, Piet Jansen, Søren Klinggaard, Jørgen Møller, Kate Nielsen, Peter Kronborg Nielsen, Ebbe Rislund

Sidst opdateret 05. juni 2012