Vejledning

Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer

I denne udgivelse beskrives SBI's udvikling og afprøvning af en metode og et prøvningsudstyr til elektrokemisk potentialemåling (EKP-måling) i vandfyldte metalrør med henblik på lokalisering af igangværende korrosionsangreb.

Korrosionsangreb i kobber- og stålrør i brugsvandsanlæg forekommer ofte, men i de fleste tilfælde registreres angreb først efter, at der er sket gennemtæring af rørene.
I denne udgivelse beskrives SBI's udvikling og afprøvning af en metode og et prøvningsudstyr til elektrokemisk potentialemåling (EKP-måling) i vandfyldte metalrør med henblik på lokalisering af igangværende korrosionsangreb.
EKP-metoden er udviklet til brug i vandinstallationer og afprøvet i praksis i to bygninger med galvaniserede stålrør med godt resultat.

Download publikationen 'Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer' (1999)

Forskere

Hans Kaaris

Sidst opdateret 20. juni 2016