Forskningsudgivelse

Bakteriologiske forhold ved elektrolytisk korrosionsbeskyttelse af varmtvandssystemer

En teoretisk gennemgang af de mekanismer ved elektrolyseanlæggenes virkemåde, styringsmekanismer og driftsforhold, der kan have indflydelse på bakterievæksten i varmt vand.

Der har igennem de seneste år været konstateret en del problemer med hensyn til kvaliteten af det varme vand, dette tilskrives i mange tilfælde en forøget bakterievækst i varmtvandsinstallationerne. I denne meddelelse er der foretaget en teoretisk gennemgang af de mekanismer ved elektrolyseanlæggenes virkemåde, styringsmekanismer og driftsforhold, der kan have indflydelse på bakterievæksten i varmt vand.

Bestil publikationen 'Bakteriologiske forhold ved elektrolytisk korrosionsbeskyttelse af varmtvandssystemer' (1993)

Forskere

Lene Karen Bagh

Sidst opdateret 08. marts 2006