Forskningsudgivelse

Bakterievækst i varmtvandssystemer

Det har vist sig, at der i mange varmtvandssystemer kan findes bakterieindhold, som overskrider den grænse, som myndighederne angiver for koldt drikkevand. Udgivelsen beskriver forsøg med en række anlæg med ændringer i drifts- og anlægsforhold, hvor bakterieindholdet blev målt før og efter ændringerne.

Det har vist sig, at der i mange varmtvandssystemer kan findes bakterieindhold, som overskrider den grænse, som myndighederne angiver for koldt drikkevand. Man ved, at bakterievæksten er påvirket af driftsforhold som vandtemperatur, opholdstid i beholder og slamdannelse. For at udbygge denne viden har SBI gennemført forsøg med en række anlæg med ændringer i drifts- og anlægsforhold, hvor bakterieindholdet blev målt før og efter ændringerne. Rapporten indeholder resultaterne af disse forsøg, et forslag til varmtvandsinstallationer samt nogle anvisninger på håndtering af problemerne i praksis.

Bestil publikationen 'Bakterievækst i varmtvandssystemer' (1994)

Forskere

Kaj Ovesen, Finn Schmidt-Jørgensen, Lene Karen Bagh

Sidst opdateret 08. marts 2006