Forskningsudgivelse

Badegener i tilknytning til varmtvandsproduktion

Bakterievækst i varmtvandsinstallationer har i en række tilfælde vist sig at give anledning til problemer - især i form af hudgener i forbindelse med badning.

Bakterievækst i varmtvandsinstallationer har i en række tilfælde vist sig at give anledning til problemer - især i form af hudgener i forbindelse med badning. I denne SBI-meddelelse præsenteres resultatet af to spørgeskemaundersøgelser, som har haft til formål at afdække problemernes omfang og art gennem henvendelse til landets levnedsmiddelkontroller og bedriftssundhedstjenester. Meddelelsen henvender sig til teknikere og læger, som arbejder med de tekniske og helbredsmæssige problemer i forbindelse med produktion og anvendelse af varmt brugsvand.

Bestil publikationen 'Badegener i tilknytning til varmtvandsproduktion' (1996)

Forskere

Kristian Buch Salomonsen, Anne Marie Hansen

Sidst opdateret 08. marts 2006