Anvisning 174

Trinvis modernisering af el-installationer

Da en gennemgribende el-modernisering kan være temmelig kostbar, anviser publikationen veje til begrænset renovering med mulighed for senere udbygning efter behov og økonomi.

Denne SBI-anvisning henvender sig i første række til tekniske forvaltninger, rådgivende teknikere, entreprenører og el-installatører, men også boligselskaber og ejendomsadministrationer. Da en gennemgribende el-modernisering kan være temmelig kostbar, anviser publikationen veje til begrænset renovering med mulighed for senere udbygning efter behov og økonomi. Anvisningen går ikke i detaljer, men angiver nogle praktiske retningslinier, suppleret med et eksempel på el-modernisering af en typisk ældre etageejendom.

Bestil anvisningen 'Trinvis modernisering af el-installationer' (1992)

Sidst opdateret 14. januar 2010