Anvisning 185

Afløbsinstallationer

Anvisningen gennemgår hele afløbsområdet og giver beskrivelser, dimensioneringsvejledninger og eksempler med udgangspunkt i Norm for afløbsinstallationer, DS 432.

Denne SBI-anvisning gennemgår hele afløbsområdet og giver beskrivelser, dimensioneringsvejledninger og eksempler med udgangspunkt i Norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2.udgave 1994. I anvisningen behandles spildevands-, regnvands- og drænvandsinstallationer både i forbindelse med separat- og fællessystemer. Også samletanke og nedsivningsanlæg omtales. De anvendte materialer og metoder omtales, og forholdsregler mod brandspredning og støj behandles. Endelig gennemgås planlægning, projektering, udførelse og kontrol af afløbssystemerne. Anvisningen henvender sig primært til projekterende, udførende samt offentlige myndigheder, men vil også kunne anvendes i undervisningen på mange niveauer.

Afløbsinstallationer (1997) er udsolgt (2015) og afløst af SBi-anvisningerne 255, 256 og 257.


Pressemeddelelse: 'Afløbsinstallationer' (29.10.1997)

Læs mere om SBi-anvisning 185 på anvisninger.dk.

Forskere

Kaj Ovesen, Inge Faldager, Viggo Nielsen

Sidst opdateret 09. oktober 2015