Kraftigere regnskyl kræver bedre afløb

Klimaændringer stiller større krav til dimensionering og udførelse af kloakker og afløb

Klimaændringer stiller større krav til dimensionering og udførelse af kloakker og afløb

Monsterregn, oversvømmelse og vandskader. Vand udgør en permanent risiko for skader på vore bygninger. En risiko der kunForside anv255 er blevet større de senere år som følge af klimaændringer og kraftigere regnskyl. Sikker afledning af vand i og omkring vore bygninger er derfor mere aktuel end nogensinde. 

Det er også en af grundene til, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har opdateret SBi-anvisningerne for dimensionering og udførelse af afløbsinstallationer.    

Led vand væk
”Afløbsinstallationerne udgør et helt fundamentalt element til fugtsikring af vore bygninger. Derfor er korrekt dimensionering og udførelse af største vigtighed for at få ledt vand sikkert væk og undgå fugt- og vandskader”, forklarer seniorforsker Erik Brandt fra SBi, der sammen med seniorkonsulent Inge Faldager fra Teknologisk Institut har skrevet den nye serie afløbsanvisninger.Forside anv256

Afløbsinstallationer leder primært spildevand væk inde fra bygningen fra for eksempel toiletter og vaskemaskiner, men
 omfatter også de udendørs installationer over og under jorden til at lede regnvand væk, i form af tagrender og dræn omkring bygningen.  

Lokale regnvandsanlæg
”Selv om de kraftige regnvejr, vi oplever, kan medføre bygningsskader, er det også muligt at nyttiggøre regnvandet. Det kunne for eksempel være til wc-skyl og tøjvask eller i lokale regnvandsanlæg, hvor det nedsiver i områder med beplantning, som både giver forskønnelse og nedsætter belastningen af kloaknettet, så oversvømmelser undgås”, fortæller Inge Faldager. 

”Men i områder med ældre kloaknet eller i lavtliggende huse kan eneste mulighed være at Forside anv257installere en højvandslukker for at sikre, at kloakvand ikke bliver presset ind i bygningen, når der kommer et kraftigt regnvejr”, siger Inge Faldager.

De tre nye SBi-anvisninger er rettet mod nybyggeri, men der er også vist eksempler med ældre afløbsinstallationer, så
anvisningerne kan anvendes ved renoveringsopgaver. Herunder også metoder til sikring mod rotter, som kan være et stort problem i ældre kloaknet. 

Faktaboks
SBi’s anvisningsserie om afløbsinstallationer beskriver, hvordan afløbsinstallationer udføres i praksis, så de opfylder de overordnede funktionskrav i bygningsreglementet, og er udarbejdet til brug sammen med DS 432, Norm for afløbsinstallationer. 

SBi’s nye serie af afløbsanvisninger omfatter:

SBi-anvisning 255, Afløbsinstallationer – systemer og dimensionering
SBi-anvisning 256, Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter
SBi-anvisning 257, Afløbsinstallationer – installationsgenstande og udførelse.

De tre anvisninger afløser SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer.

SBi’s anvisninger på afløbsområdet udkom første gang i 1974 og blev efterfølgende revideret i 1997. De nye og tidligere udgaver af afløbsanvisningerne kan findes på www.anvisninger.dk, hvorfra de også kan bestilles i trykt form.

Forskere

Erik Brandt

Inge Faldager

Sidst opdateret 24. november 2015