Anvisning 255-257

Afløbsinstallationer

SBi´s anvisningsserie om afløbsinstallationer består af i alt tre anvisninger

SBi´s anvisningsserie om afløbsinstallationer består af i alt tre anvisninger:

Afløbsinstallationer skal udføres, så de overholder de overordnede krav i bygningsreglementet. Kravene i bygningsreglementet er i overvejende grad funktionskrav, hvilket vil sige, at der stilles krav til de egenskaber, som en installation eller et produkt skal have, mens der ikke stilles specificerede krav til materiale og udformning.

Hensigten med SBi’s anvisningsserie om afløbsinstallationer er at beskrive, hvordan disse udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 432:2009, Norm for afløbsinstallationer.

Ud over ændringer som følge af nye byggeregler og nye produkter og materialer, er behandlingen af følgende emner udvidet:

  • Lokal afledning af regnvand
  • Klimaændringer
  • Rottesikring
  • Afløb fra flade tage
  • Spildevandsafledning i det åbne land
  • Administrative forhold
  • CE-mærkning 
De tre anvisninger afløser SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, fra 1997.


Anvisningerne er udarbejdet af seniorforsker Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, København samt seniorkonsulent Inge Faldager fra Teknologisk Institut. 

Læs pressemeddelelse: 'Kraftigere regnskyl kræver bedre afløb' (november 2015).

Forskere

Erik Brandt

Inge Faldager

Sidst opdateret 23. november 2015