Varmeisolering

Man skal være omhyggelig, når man anvender alternative isoleringsmaterialer, fordi alternativ isolering, hvad enten der er tale om papir, halm, hør eller perlite, har andre fysiske egenskaber end mineraluld.
Anvisning 214

Klimaskærmens lufttæthed

Denne anvisning indeholder eksempler på, hvordan en lufttæt klimaskærm etableres på basis af de metoder, der anvendes i dag.

Forskningsudgivelse

Density of loose-fill insulation material exposed to cyclic humidity conditions

Denne udgivelse rummer et forslag til en standardiseret metode til test af materialers krybning, og en tilhørende teoretisk og empirisk begrebsramme som kan anvendes til at beskrive krybningen for granulerede løsfyldsmaterialer udsat for klimaets påværkninger. Desuden vises resultater fra en round-robin test.

Forskningsudgivelse

Måling på alternative isoleringsmaterialer

Denne publikation rummer omfattende målinger af fugt og kuldebroer i vægge og lofter i et byggeri med både alternative og mineraluldsbaserede isoleringsmaterialer. Der er tale om demonstrationsprojektet Borup Seniorby.

Forskningsudgivelse

Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer

Denne publikation dokumenterer et forskningsprojekt om alternativ isolering. Projektet handler om demonstrationsprojektet Borup Seniorby hvori der både er anvendt alternative isoleringsmaterialer og mineraluld. Byggeriet introduceres og byggeprocessen samt håndteringen af de valgte isoleringsprodukter beskrives og analyseres.

IT-værktøj

Alternativ isolering - udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering

I 1997 blev der igangsat et fireårigt forskningsprogram til "udvikling af miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder, herunder papiruld".

Anvisning 207

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Beskrivelse af byggetekniske egenskaber ved en række alternative isoleringsmaterialer: Papir, træfiber, hør, hamp, halm og ekspanderet perlit.

Forskningsudgivelse

Løsfyldsisolering i vægge og på lofter

Hvordan sikrer man, at løsfyldsisolering i vægge ikke sætter sig, og hvor stor en overhøjde skal isoleringen have på lofter?

Forskningsudgivelse

Alternativ isolering i bygninger

Denne SBI-meddelelse beskriver resultaterne af en undersøgelse af bygninger, hvor der er anvendt alternativ isolering.

Forskningsudgivelse

Brug af alternativ isolering i Finland og Sverige

I denne SBI-meddelelse beskrives erfaringer fra Finland og Sverige med cellulosebaseret løsfyldsisolering.

Forskningsudgivelse

Creep of granulated loose-fill insulation

Denne rapport beskriver en testmetode, hvorefter den tidsafhængige krybning for løsfyldsmaterialer kan bestemmes.

Forskningsudgivelse

Sætningsfri indblæsning af løsfyldsisolering i vægge

Hvordan sikrer man, at der ikke opstår hulrum i en væg isoleret med løsfyldsprodukter? Denne rapport indeholder såvel en teoretisk udredning som eksperimentelle resultater, der kan danne grundlag for besvarelsen af dette spørgsmål.

Forskningsudgivelse

Papirisolering

Varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis papiruld og mineraluld er blevet målt. Det gennemsnitlige måleresultat viser, at varmestrømmen gennem papirisolering er 20 pct. større end gennem mineraluld.

Forskningsudgivelse

Miljødata for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer

By og Byg har beregnet miljødata for 20 forskellige bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. De beregnede miljødata er efterfølgende indlagt i databasen i edb-programmet BEAT 2001.

Forskningsudgivelse

Miljøvurdering af isoleringsmetoder

Når man skal gennemføre miljørigtigt byggeri er det nødvendigt at have adgang til miljødata for materialerne der knytter sig til produktet gennem hele dets livsforløb. I denne rapport præsenteres kvantitative miljødata for fremstilling af isoleringsprodukter.