Anvisning 217

Udførelse af bygningsakustiske målinger

Anvisningen definerer og beskriver udførelsen af bygnigsakustiske kontrolmålinger i relation til Bygningsreglementet

Forside SBi-anvisning 217, 2. udg.Bygningsreglement 2015 indeholder krav til det akustiske indeklima i bygninger, og kommunerne kan i byggetilladelser stille krav om, at der foretages dokumentationsmålinger i den færdige bygning. Denne anvisning definerer og beskriver udførelse af disse bygningsakustiske målinger i relation til bygningsreglementet. Anvisningen omfatter målinger af luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og støj fra installationer i bygninger samt måling og beregning af trafikstøj indendørs fra veje og jernbaner.

Anvisningen henvender sig primært til personer og firmaer, der udfører bygningsakustiske målinger. Den vil også være et vigtigt redskab for rådgivere, udførende og leverandører i forbindelse med projektering af bygninger og for kommunerne i forbindelse med byggesagsbehandling

Bestil og læs mere om SBi-anvisning 217 på anvisninger.dk.

Forskere

Birgit Rasmussen

Dan Hoffmeyer, Henrik S. Olesen

Sidst opdateret 08. marts 2017