Lydisolering

Bestemmelser for maksimal efterklangstid skal sikre en god taleforståelighed og absorption af uvedkommende støj i klasselokaler og dermed gode læringsvilkår for elever og et godt arbejdsmiljø for lærere.
Forskningsudgivelse

Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri - Kortlægning og forbedringsmuligheder

I Danmark er der 1 mio. etageboliger, hvoraf ca. 0,6 mio. er bygget før, der blev indført lydkrav i bygningsreglementet fra 1961, og ca. 0,4 mio. i de følgende knapt 50 år frem til implementeringen af skærpede lydkrav Bygningsreglement 2008 (BR08). Der er således behov for en opgradering af lydisolationen, men dette sker meget sjældent i forbindelse med renovering.

Forskningsudgivelse

Erfaringer med lydisolerende åbne vinduer i trafikstøjbelastede boligområder

Denne rapport beskriver behovet for lydisolerende, åbne vinduer i eksisterende boligområder med en stærk støjbelastning fra vejtrafik.

Anvisninger

Anvisninger om lyd

SBi har udgivet en serie af anvisninger om lydforhold med særligt fokus på lydisolering i boliger, men også bygningsakustiske målinger og lydforhold i institutioner.

Anvisning 245

Lydisolering i bygninger - teori og vurdering

Denne anvisning beskriver de grundlæggende bygningsakustiske begreber vedrørende lydisolering og principper for udbredelse af lyd i bygninger samt vurdering og måling af lyd i henhold til krav i Bygningsreglement 2010, kapitel 6.4, Akustisk indeklima.

Anvisning 244

Lydisolering af klimaskærmen

Denne anvisning vedrører lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger. Anvisningen beskriver byggetekniske løsninger til udformning eller forbedring af klimaskærmen, så de opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010.

Anvisning 243

Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til forbedring af lydisolationen af boligadskillende vægge og etagedæk i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010.

Forskningsudgivelse

Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland

Undersøgelse af om gældende krav i det grønlandske bygningsreglement om lydisolation overholdes i nyopført boligbyggeri.

Anvisning 237

Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2010 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.

Anvisning 173

Bygningers lydisolering. Ældre bygninger

Der redegøres for hvordan en række bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation. Den trykte bog er udsolgt, men anvisningen findes som e-bog.

Anvisning 218

Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger

Denne anvisning supplerer bygningsreglementets krav med bestemmelser og anbefalinger for lydfohold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger

Anvisning 217

Udførelse af bygningsakustiske målinger

Anvisningen definerer og beskriver udførelsen af bygnigsakustiske kontrolmålinger i relation til Bygningsreglementet

Anvisning 172

Bygningers lydisolering. Nyere bygninger

Der redegøres for, hvordan en række typiske bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation. Den trykte udgave er udsolgt, men anvisningen findes som e-bog.