Fugt i klimaskærmen - Temamøde 12. maj 2015

Fugt i klimaskærmen - Hvor er problemerne, og hvordan kan forskningen bidrage til at løse dem?

Mange byggeskader er forårsaget af fugt, for en stor dels vedkommende fugt i klimaskærmen. Problemerne skyldes ikke kun banale forhold som fx utætte tage, men kan også have mere komplicerede årsager som fx mangler ved varmeisoleringen, opstigende grundfugt og anvendelsen af nye byggematerialer uden tilstrækkelig fugtteknisk dokumentation.

På dette temamøde sætter SBi's Rådgivende Forum fokus på de fugtproblemer, som man helt aktuelt har erfaringer med i byggeriets praksis, og rejser spørgsmålet om, hvordan forskningen kan bidrage til at løse problemerne.

Deltagelse er gratis. Se program og tilmeld dig senest 7. maj 2015.

Sidst opdateret 24. april 2015