Forskningsudgivelse

Vedligeholdelse og forbedringer i ældre, private andelsboligejendomme

Undersøgelse af ældre private andelsboligejendommes vedligehold og forbedringer: fremgangsmåder, finansiering og resultater.

Rapporten redegør for hvordan og hvor meget en række udvalgte ældre private andelsboligejendomme bliver vedligeholdt og forbedret: Hvad er der blevet gennemført siden ejendommene blev omdannet fra private udlejningsejendomme til private andelsboliger, hvilke fremgangsmåder der er blevet og bliver brugt, hvordan den nødvendige finansiering fremskaffes, hvilke resultater der er nået - og hvad der endnu mangler. Den beskriver hvordan lovgivningen og det økonomiske grundlag har været og har udviklet sig. Den beskriver bestyrelsernes muligheder for at gennemføre deres intentioner, andelhavernes generelle holdninger til deres ejendomme - og nogle endnu uløste problemer. Til sidst sammenlignes andelsboligejendommene med en række ejerlejlighedsejendomme, der er blevet undersøgt på tilsvarende måde.

Bestil publikationen 'Vedligeholdelse og forbedringer i ældre, private andelsboligejendomme' (1995)

Forskere

Knud Erik Hansen

Bent Foerlev

Sidst opdateret 08. marts 2006