Forskningsudgivelse

Vedligeholdelse og forbedringer i ældre ejerlejlighedsejendomme

Rapporten redegør for hvordan og hvor meget en række udvalgte ældre ejerlejlighedsejendomme bliver vedligeholdt og forbedret.

Rapporten redegør for hvordan og hvor meget en række udvalgte ældre ejerlejlighedsejendomme bliver vedligeholdt og forbedret: Hvad er der blevet gennemført siden ejendommene blev omdannet fra private udlejningsejendomme til ejerlejligheder, hvilke fremgangsmåder der er blevet og bliver brugt, og hvordan den nødvendige finansiering fremskaffes, hvilke resultater der er nået - og hvad der endnu mangler. Den beskriver hvordan lovgivningen og det økonomiske grundlag har været og har udviklet sig. Den beskriver bestyrelsernes muligheder for at gennemføre deres intentioner, ejernes generelle holdninger til deres ejendomme - og nogle endnu uløste problemer. Til sidst sammenlignes ejerlejlighedsejendommene med en række andelsboligejendomme, der er blevet undersøgt på tilsvarende måde.

Bestil publikationen 'Vedligeholdelse og forbedringer i ældre ejerlejlighedsejendomme' (1995)

Forskere

Knud Erik Hansen

Bent Foerlev

Sidst opdateret 08. marts 2006