Forskningsudgivelse

Renovering eller nybyggeri

En sammenlignende miljøvurdering af to typiske byggeprojekter i København - et renoveringsprojekt og et nybyggeri. Miljøvurderingen viser, at nybyggeriet - uanset variationer i levetid og varmekilde - viser et tydeligt lavere energiforbrug og mindre emission af CO2 end renoveringen.

Sammenfatning:

- Resultater
- Fakta om de undersøgte bygninger
- Sammenfatning og diskussion

Seniorforsker Klaus Hansen fra By og Byg har i en miljøvurdering af to typiske byggeprojekter i København - et renoveringsprojekt og et nybyggeri - sammenlignet energiforbrug og emissioner af CO2, SO2 og NOx

Miljøvurderingen viser, at nybyggeriet - uanset variationer i levetid og varmekilde - viser et tydeligt lavere energiforbrug og mindre emission af CO2 end renoveringen. For emissionen af SO2 gælder dette tillige for kulbaseret kraftvarme, men ikke for naturgasbaserede kedelanlæg, som ikke medfører emission af SO2.

Selv om nybyggeriet i udførelsesfasen 'koster' mere i CO2-emission end renoveringen, så vil nybyggeriet allerede efter 25 til 30 år have tjent sig selv ind. Den nye bygning er nemlig væsentligt mere energiøkonomisk i driftsfasen. Da bygningen må forventes at have en levetid på væsentligt over 30 år, vil nybyggeriet altså komme bedst ud af sammenligningen når man ser på energiforbrug og CO2-emission gennem bygningens samlede levetid. Dette gælder både for kulbaseret kraftvarme og for naturgasbaserede kedelanlæg.

Bestil eller download publikationen 'Renovering eller nybyggeri' (2001)

Artikel i FORSK02: 'Nybyggeri er bedst for miljøet' (02.2001)

Sidst opdateret 08. marts 2006