Forskningsudgivelse

Rationel renovering

Renovering af ældre ejendomme er en dyr samfundsopgave, men der er mulighed for store besparelser, uden tab af kvalitet, ved gennemførelse af en rationalisering, som omfatter alle led i renoveringsprocessen - fra de politiske beslutninger til arbejdets udførelse.

Renovering af ældre ejendomme er en dyr samfundsopgave, men der er mulighed for store besparelser, uden tab af kvalitet, ved gennemførelse af en rationalisering, som omfatter alle led i renoveringsprocessen - fra de politiske beslutninger til arbejdets udførelse. I rapporten gennemgås rækken af de processer, der rummer mulighed for rationalisering, og der gives forslag til principløsninger. På denne baggrund er der opridset en strategi, som kan føre frem til en rationel renoveringsproces.

Bestil publikationen 'Rationel renovering' (1995)

Forskere

Kaj Ovesen, Per Rasmussen, Finn Schmidt-Jørgensen, Flemming Christensen

Sidst opdateret 08. marts 2006