Forskningsudgivelse

Hedebygadekarréen

Evaluering af renoveringen af Hedebygadkarréen, der er den største samlede renovering med et byøkologisk sigte.

Seniorforsker Ole Michael Jensen fra SBi har gennemført en evaluering af et stort demonstrationsprojekt i Hedebygadekarréen på Vesterbro i København, som er det måske vigtigste byøkologiske demonstrationsprojekt, der er gennemført i den ældre bygningsmasse. Erfaringerne fra demonstrationsprojektets 12 delprojekter er samlet og formidlet i to rapporter, som har til formål at gøre det lettere for bygherrer, rådgivere og udførende at vurdere mulighederne for at indarbejde miljørigtige løsninger i den videre byfornyelse. Projektet er gennemført i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen som led i Projekt Renovering.

Der er udgivet to rapporter om evalueringen:

Download rapporten 'Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København' (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004)

Download baggrundsrapporten 'Hedebygadekarréen. Et byøkologisk forsøgs- og demonstrationsprojekt' (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004)

Artikel i FORSK17: 'Gamle ejendomme kan få lige så lavt varmeforbrug som nybyggeri' (06.2005)

Sidst opdateret 05. juni 2012

Hør mere om DaLo på Bygningsfysikdagen 1. juni 2016