Forskningsudgivelse

Etapevis modernisering

I denne SBI-meddelelse beskrives gennemførelsen af et køkkenmoderniseringsprojekt i en etageejendom, hvor beboerne har boet i lejlighederne under arbejdets udførelse.

I denne SBI-meddelelse beskrives gennemførelsen af et køkkenmoderniseringsprojekt i en etageejendom, hvor beboerne har boet i lejlighederne under arbejdets udførelse. Beboerne har været inddraget ved valg af de gennemførte moderniseringsforanstaltninger. Det beskrives, hvilke forholdsregler der skal træffes, for at moderniseringsprocessen kan gennemføres rationelt og samtidig til beboernes tilfredshed, både hvad angår arbejdet i lejlighederne og det endelige resultat.

Forskere

Bo Blichert, Finn Schmidt-Jørgensen

Sidst opdateret 23. juni 2016