SBi-anvisning 239

Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning

Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

Med udgangspunkt i småhuses typiske bygningsdele beskrives det i anvisningen, hvor det bedst kan betale sig at efterisolere, og hvor stort potentialet er for energibesparelse.

Anvisningen henvender sig til byggeriets rådgivere og håndværkere, der skal vejlede småhusejere om, hvor og i hvilket omfang klimaskærmen kan efterisoleres, så man får størst energibesparelse for indsatsen, opnår et bedre indeklima og undgår byggeskader. Udførelse af efterisolering beskrives overordnet for at give en indikation af, hvor dyre de forskellige tiltag vil være.

Køb SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning.

Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger, der i detaljer beskriver de byggetekniske løsninger til efterisolering.

Efterisolering af mere kompliceret byggeri er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger.

Læs pressemeddelelsen: Korrekt efterisolering øger småhusets værdi

Artikel i Forsk 33: Korrekt efterisolering øger husets værdi (08.2012)

Sidst opdateret 16. august 2012