SBi-anvisning 240

Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

Småhuses primære bygningsdele; tag, ydervæg, kælder og terrændæk gennemgås i anvisningen sammen med de relevante efterisoleringsmuligheder og problemstillinger. Desuden behandles forhold ved samlinger mellem bygningsdele samt specielle detaljer som brystninger og tilslutning ved vinduer.

For at forklare hvorfor nogle løsninger er robuste og andre risikofyldte, indeholder anvisningen også afsnit om varme- og fugtforhold i efterisolerede konstruktioner.

Køb SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (2012)

Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning, der vejleder om hvor og i hvilket omfang, man ved efterisolering får størst energibesparelse for indsatsen, og samtidig opnår bedre indeklima og undgår byggeskader.

Efterisolering af mere kompliceret byggeri er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger.

Anvisningen henvender sig til byggeriets projekterende parter, ingeniører, arkitekter og konstruktører, men også udførende håndværkere.

Læs pressemeddelelsen: Korrekt efterisolering øger småhusets værdi

Artikel i Forsk 33: Korrekt efterisolering øger husets værdi (08.2012)

Sidst opdateret 16. august 2012