Anvisning 221

Efterisolering af etageboliger

SBi-anvisning 221 giver praktiske eksempler på efterisolering af etageboliger fra perioden 1850 til 1977. Flere eksempler gælder også for enfamiliehuse og erhvervsbyggeri.

SBi-anvisning 221 er en praktisk håndbog for bygningsejere, rådgivere og entreprenører med eksempler på, hvordan man opfylder kravene i Bygningsreglement 2008, BR08, om forbedret varmeisolering, når tag, facade og vinduer renoveres på eksisterende bygninger.

Anvisningen fokuserer på etageboliger fra perioden 1850 til slutningen af 1970'erne, hvor potentialet for energibesparelser er størst. De generelle problemstillinger vedrørende efterisolering gennemgås i detaljerede beskrivelser med tegninger af de byggetekniske løsninger til efterisolering af de typiske etageboligkonstruktioner fra perioden: Ældre etagehuse med murede ydervægge og træbjælkelag, nyere murede etageejendomme med betondæk samt 1960'erne og -70'ernes industrielle betonelementbyggeri.

Sidste halvdel af anvisningen er et stort afsnit med tabeller og beregninger af varmetabet gennem de forskellige konstruktioner før og efter en gennemført efterisolering. Herved kan potentialet for energibesparelse ved de forskellige løsninger vurderes. Beregning af de mulige energibesparelser har også betydning for at vurdere, om man i forbindelse med en større ombygning af en etageejendom er forpligtet til at gennemføre en generel energimæssig opdatering af ejendommen. Ifølge Bygningsreglementet er man nemlig forpligtet til dette, hvis det er økonomisk rentabelt.

Læs mere om SBi-anvisning 221 på anvisninger.dk.

Bestil anvisning 221: Efterisolering af etageboliger (2008)

Læs pressemeddelelse: 'Anvisning om efterisolering giver svar på CO2-besparelse' (26.11.2008).

Artikel i Forsk26: Efterisolering af etageboliger (11.2009)

Forskere

Erik Brandt, Torben Valdbjørn Rasmussen

Jørgen Munch-Andersen, Asta Nicolajsen

Sidst opdateret 01. januar 2017