Forskningsudgivelse

Den private boligfornyelse i ældre andelsboliger og private udlejningsejendomme

En undersøgelse af den private boligfornyelsesaktivitet i private udlejningsboliger og andelsboliger i ældre flerfamiliehuse. Det drejer sig om nogle af de ældste og dårligste boliger i boligbestanden.

Denne SBI-meddelelse redegør for resultaterne af en undersøgelse af den private boligfornyelsesaktivitet i private udlejningsboliger og andelsboliger i ældre flerfamiliehuse. Det drejer sig om nogle af de ældste og dårligste boliger i boligbestanden. Meddelelsen redegør for, hvor meget der er investeret i forbedring og vedligeholdelse i 1991-92, hvad der er investeret i, og hvorfor. Desuden belyses renoveringsbehovene, ejernes planer for 1993-94 og deres opfattelse af hvad der hindrer en øget privat boligfornyelse. Meddelelsen giver også information om de nye tilskudsordningers virkninger.

Sidst opdateret 20. juni 2016