Igangværende forskningsprojekt

Co2ol Bricks

Mange af1960’ernes og 1970’ernes parcelhuse kan høste store arkitektoniske og æstetiske fordele med udvendig efterisolering i forbindelse med energirenovering. Det samme kan man ikke sige om den ældre boligmasse, der præger landets store byer.  Her er etageboligbebyggelserne typisk 100 til 150 år gamle og har en facade af massivt murværk. Mange af dem er fredede eller erklæret bevaringsværdige. Af hensyn til kulturarven kan det ikke komme på tale at give bygningerne en ny overfrakke på, når de skal energirenoveres. Energirenoveringen skal med andre ord ske ved hjælp af andre metoder, bl.a. som indvendig efterisolering.  

Et nyt projekt, Co2ol Bricks, t indsamler og videregiver nye robuste, isolerende løsninger, så boligerne sikres til også i fremtiden at kunne danne ramme om et moderne familieliv.

SBi deltager i Co2ol Bricks-projektet, der har deltagelse af landene, der grænser op til Østersøen.. Det er hensigten, at landene skal lære af hinandens gode løsninger. Danmark deltager som led i at  kunne opfylde Danmarks og EU’s målsætning om at reducere CO2udledningen.

Projektet afsluttes i 2013, hvor resultaterne kan ses på sbi.dk. Læs mere om projektet på co2olbricks.eu.

Artikel i Forsk32: Løsninger til efterisolering af ældre ejendomme (11.2011)

Sidst opdateret 14. maj 2012

Hør mere om DaLo på Bygningsfysikdagen 1. juni 2016