Anvisning 228

Asbest i bygninger

SBi-anvisning 228 gennemgår regler vedrørende håndtering af asbest i bygninger og indeholder desuden byggetekniske løsninger til indkapsling og reparation af asbestholdige bygningsdele.

SBi-anvisning behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2.

Læseren får den faglige indsigt, der er nødvendig til at vurdere og udføre en arbejdsopgave i byggeriet med asbest på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Anvisningen giver et overblik over gældende lovgivning og vejledninger på området, ligesom metoderne til bestemmelse af asbest beskrives sammen med retningslinjerne for korrekt prøvetagning, indkapsling, forsegling, nedrivning og deponering af asbestholdige materialer.

Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 229, Byggematerialer med asbest, der er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger. SBi-anvisning 228 og 229 afløser til sammen SBI-anvisning 153, Asbestholdige materialer i bygninger, fra 1986.

Anvisningen henvender sig til bygningsejere, byggeriets rådgivende og projekterende parter samt entreprenører og håndværkere. Anvisningen kan også anvendes som lærebog.

Bestil SBi-anvisning 228: Asbest i bygninger (2010)

Læs mere om SBi-anvisning 228 på anvisninger.dk.

Læs pressemeddelelse: "Asbest kræver fortsat opmærksomhed" (08.03.2010).

Artikel i Forsk27: Asbest kræver fortsat opmærksomhed (03.2010)

Forskere

Torben Valdbjørn Rasmussen

Claus Reinhold

Sidst opdateret 17. september 2012

Hør mere om DaLo på Bygningsfysikdagen 1. juni 2016